Terms & Conditions

Algemene voorwaarden B&B Wings Creek Ranch

Wij verwelkomen u graag in B&B Wings Creek Ranch, gelegen op St. Jozefsstraat 39 te Zutendaal. Wij vragen u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en huisregels.

Algemeen

Lieze Vleugels is eigenaar en beheerder van B&B Wings Creek Ranch. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid of een kennis, mocht dit door omstandigheden nodig zijn. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de B&B. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B.

Prijzen en tarieven

De aanbiedingen en prijzen op de website kunnen verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van boeking. De B&B behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen. De klant/gast wordt bij de bevestiging in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs, en dat deze prijs bindend is. De B&B is niet aan eventuele fouten op haar website gebonden!
Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulering en eventuele andere kosten.

Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst tussen de B&B en de gast kan (op basis van beschikbaarheid) per e-mail of via het reserveringsformulier op de website worden aangegaan.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Wings Creek Ranch een bevestiging per e-mail met een betalingsverzoek. Op dit moment is de reservering ‘in optie’ en worden de door u gekozen dagen voor u vrijgehouden voor 7 dagen. Indien de betaling binnen de gestelde termijn door ons is ontvangen, is de reservering definitief. Hier ontvangt u per e-mail bericht van. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, vervalt de optie en wordt het reserveringsverzoek geannuleerd en wordt u ook hiervan op de hoogte gebracht via e-mail. Wilt u alsnog de reservering laten doorgaan, kan u ons contacteren via e-mail of telefoon of kan u op de website opnieuw reserveren voor de gewenste data. De B&B behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.
De boekingsbevestiging bevat relevante gegevens door het verblijf in de geboekte B&B accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de bevestiging onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur te melden.

Betaling

Betaling van de boeking geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op daartoe bepaald bankrekeningnummer, en dit binnen de 7 dagen na ontvangst van reserveringsbevestiging.
In uitzonderlijke gevallen en alleen in overleg kunnen de verblijfskosten bij aankomst contant worden voldaan.

Annulering en wijziging

Wanneer een gast de boeking wenst te annuleren, dient dit via e-mail of telefoon te gebeuren. De annulering is pas definitief als de gast hierover een e-mail heeft ontvangen van B&B Wings Creek Ranch.
Een annulering kan kosteloos gebeuren tot 10 dagen voor de incheckdatum. Na deze termijn worden boekingskosten gerekend en vindt er geen restitutie van het boekingsbedrag plaats.

Huishoudelijk reglement

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst bent u vanaf 17u00 van harte welkom in uw verblijf. Komt u later aan dan 19u00, vragen wij u om ons hiervan op voorhand op de hoogte te stellen.
Inchecken op de kamer voor 17u00 is niet mogelijk, maar indien gewenst kan de bagage wel reeds gebracht worden.
Bij aankomst vragen wij u een paspoort of identiteitskaart te tonen. Hiervan zullen wij een copie maken die uiterlijk 14 dagen na uw vertrek vernietigd zal worden.
Op de dag van vertrek dient de kamer vrij te zijn om 11u00. Ook hier is bagage op een later tijdstip ophalen mogelijk.

Uw verblijf
Wij vragen u vriendelijk tijdens uw verblijf netjes om te gaan met het meubilair en de faciliteiten. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast onmiddellijk aan de eigenaar van de B&B te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar te worden vergoed. Voor diefstal gelden dezelfde gevolgen.
Mogen wij u ook vragen de algemene rust te bewaren, zodat andere gasten en buren geen geluidsoverlast krijgen.
De eigenaar van de B&B kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, de toegang tot de B&B ontzeggen, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
Bij verlies van de sleutel van het verblijf, rekenen wij een kost aan van €50 per sleutel.

Dieren
Met uitzondering van paarden zijn huisdieren niet toegestaan in B&B Wings Creek Ranch.

Roken
Het is ten strengste verboden om in de B&B en de stallen te roken.

Ontbijt
Ontbijt wordt geserveerd tussen 08u00 en 10u00 ’s morgens.
De gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van eventuele allergieën, voedselintoleranties en diëten.

Honesty bar
In onze ontbijtruimte staat een koelkast met verscheidene dranken. Gasten zijn vrij om deze te nuttigen, mits per consumptie dit op te schrijven op het beschikbare formulier. Een prijslijst zal beschikbaar zijn en de genuttigde consumpties zullen afgerekend worden bij vertrek. Wij rekenen hierbij op de eerlijkheid van onze gasten.

Badkamer
Aangezien de badkamer gemeenschappelijk is voor beide kamers, vragen wij u vriendelijk na het gebruik de badkamer netjes achter te laten.

Toegang tot het erf
Omwille van de veiligheid zullen wij onze poorten sluiten tussen 00u00 en 07u00. Wenst u later dan 00u00 aan te komen of vroeger dan 07u00 te vertrekken, vragen wij u ons hiervan op voorhand op de hoogte te stellen. Dit om te vermijden dat u voor een gesloten poort staat.

Aansprakelijkheid

De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade.
Ook is de B&B niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf.
De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

Privacy

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Voor het behoud van onze privacy willen wij u vragen de privévertrekken van de eigenaar niet te betreden.